Staff Directory

 

Address

Telephone

Fax

E-Mail (@moe.edu.my)


Sekolah Kebangsaan Tunku Abdul Rahman Putra
Jalan Kuala Nerang, 06300 Kuala Nerang,
Kedah Darulaman.
 
+604 7866775 +604 7866775 kbb7016

 

Name

Position

E-Mail (@sktarp.edu.my)

Lutfi Bihar bin Abd. Latif Headmaster lutfi.bihar
Mahmad Zaini bin Norden Senior Assistant Administration zaini
Rosimah binti Saad Senior Assistant Student Affairs rosimah
Shamsul Hisham bin Mansor Senior Assistant Co-curricular shamsul
Faridah binti Saad Ketua Pembantu Tadbir faridah
Harizal bin Haris Pembantu Tadbir (Kewangan) harizal

 

qr