Profil Sekolah

Logo SKTARP

Maklumat Data Sekolah

Kod Sekolah : KBB7016

Nama Sekolah : Sekolah Kebangsaan Tunku Abdul Rahman Putra

Gred Sekolah : A

Sidang : Pagi sahaja

Lokasi : Bandar

Model : Sekolah Biasa

Jenis Bantuan : Sekolah Bantuan Kerajaan

Bahasa Pengantar : Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris

Jenis Murid : Lelaki dan Perempuan

Bil. Bilik Darjah : 24 bilik

Nama Majlis Bandaran / Kerajaan Tempatan :
Majlis Bandaran Kuala Nerang

Daerah Pentadbiran : Padang Terap

Kawasan Parlimen : Padang Terap

Dewan Undangan Negeri : Kuala Nerang

Sumber Bekalan Air : Bekalan Air Awam

Sumber Belakan Elektrik : TNB/SESB/SESCO – 1 phase

Tarikh Tubuh : 01 / 01/ 1957

Alamat Sekolah : 06300 Kuala Nerang, Kedah

No Telefon : +6047866775

No Fax : +6047866775

Laman Web : sktarp.edu.my

Email : kbb7016[@]moe.edu.my

Bahagian Pengurusan Sekolah

Nama Guru Besar :
Encik Lutfi Bihar bin Abd. Latif

Nama Penolong Kanan Pentadbiran :
Encik Mahmad Zaini bin Norden

Nama Penolong Kanan Hal Ehwal Murid:
Puan Rosimah binti Saad

Nama Penolong Kanan Kokurikulum :
Encik Shamsul Hisham bin Mansor

Bilangan Murid, Guru dan Staff Mengikut Kaum

Bilangan Murid : 723 orang

Bilangan Murid Mengikut Kaum :

Tahun

Bil.
Kelas
Melayu
/Bumi
Cina India Lain-Lain
Jumlah
L P L P L P L P
Prasekolah 1 1 12 12 0 0 0 0 1 0 25
Prasekolah 2 1 13 12 0 0 0 0 0 0 25
Tahun 1 4 48 60 0 0 0 0 1 0 109
Tahun 2 4 50 65 1 0 0 0 1 0 117
Tahun 3 4 52 57 2 0 0 0 2 0 113
Tahun 4 4 48 55 0 1 0 0 0 0 104
Tahun 5 4 60 47 0 0 0 0 0 0 107
Tahun 6 4 63 55 0 0 0 0 1 0 119
Jumlah Besar 26 346 363 3 1 0 0 6 0 719

Bilangan Guru Berkhidmat : 56 orang

Bilangan Guru Mengikut Kaum :

Melayu
/Bumi
Cina India Lain-
Lain 
Jumlah
55 1 0 56

Bilangan Staff : 4 orang Bilangan Staff Mengikut Kaum :

Melayu
/Bumi
Cina India Lain-
Lain 
Jumlah
6 6