Direktori Kakitangan

 

Alamat

Telefon

Faks

E-Mel (@moe.edu.my)


Sekolah Kebangsaan Tunku Abdul Rahman Putra
Jalan Kuala Nerang, 06300 Kuala Nerang,
Kedah Darulaman.
 
+604 7866775 +604 7866775 kbb7016

 

Nama

Jawatan

E-Mel (@sktarp.edu.my)

Lutfi Bihar bin Abd. Latif Guru Besar lutfi.bihar
Mahmad Zaini bin Norden Penolong Kanan Pentadbiran zaini
Rosimah binti Saad Penolong Kanan Hal Ehwal Murid rosimah
Shamsul Hisham bin Mansor Penolong Kanan Kokurikulum shamsul
Faridah binti Saad Ketua Pembantu Tadbir faridah
Harizal bin Haris Pembantu Tadbir (Kewangan) harizal

 

qr