Kem Gempur PPSR Fasa 2/2018

lutfi
ppsr

Kem Gempur Pentaksiran Penilaian Sekolah Rendah 2018.

 

Tarikh : 12/7/2018
Tempat: Putra Campsite
Masa : 7.45 pagi - 11.00 malam