SELAMAT DATANG

Ke Portal Rasmi Sekolah Kebangsaan Tunku Abdul Rahman Putra!

Setiap pelajar Sekolah Kebangsaan Tunku Abdul Rahman Putra berpotensi untuk berkembang maju. Menjadi insan cemerlang dan seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Berteraskan kepada usaha, kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.